هنر گویندگی : دکلمه شعر اخوان ثالث

آنگاه پس از تندر
دیدار، مهدی اخوان ثالث به دیدارم بیا هر شب در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند... ادامه
بايد زيست اخوان
من اين پاييز در زندان
قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟ از کجا وز که خبر آوردی ؟ خوش خبر باشی ، اما ،‌اما... ادامه
در آن لحظه اخوان
باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست...
آخر شاهنامه اخوان
آواز کرک اخوان
قصه ای از شب اخوان
لحظه ديدار اخوان
صدایم در نمی آید اخوان
زمستان اخوان
دریچه ها اخوان
Loading