هنر گویندگی : دکلمه شعر احمد شاملو

26 5 25,887
دکلمه شعر احمد شاملو
مرا تو بی سببی نیستی احمد شاملو
23 2 27,433
دکلمه شعر احمد شاملو
ترکیبی از دو شعر شاملو
22 0 26,351
دکلمه شعر احمد شاملو
زیبا ترین حرفت را بگو شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آن که بگوین... ادامه
21 0 33,993
دکلمه شعر احمد شاملو
افق روشن روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد ومهربانی دست زیبایی ر... ادامه
19 2 32,784
دکلمه شعر احمد شاملو
«اشارتی» شاملو پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه‌ی برگ‌ها آهوان برآوردند؛... ادامه
18 1 23,553
دکلمه شعر احمد شاملو
چراغی به دستم.احمدشاملو. دکلمه سروش رجبی
18 0 24,960
دکلمه شعر احمد شاملو
تو را دوست می دارم پل الووار ، احمد شاملو
15 0 27,729
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر «رستاخیز» بعد از ســال 57، یعنی در 19 مرداد 59 سروده شد و در کتاب «ترانه‌... ادامه
13 0 24,758
دکلمه شعر احمد شاملو
اگر تو عاشق من نباشی احمد شاملو
10 0 25,739
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر زندان. احمد شاملو.دکلمه سروش رجبی ضبط توسط موبایل
9 0 25,219
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر(کجابودآن جهان)ازمجموعة(مدایح بی صله)احمد شاملو.اجرا:سیدمحمداقبالیان
8 0 46,162
دکلمه شعر احمد شاملو
مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن می گوید علف با صحرا ستاره با کهکشان و من... ادامه
Loading