هنر گویندگی : دکلمه شعر احمد شاملو

مرا تو بی سببی نیستی احمد شاملو
ترکیبی از دو شعر شاملو
زیبا ترین حرفت را بگو شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آن که بگوین... ادامه
افق روشن روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد ومهربانی دست زیبایی ر... ادامه
«اشارتی» شاملو پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه‌ی برگ‌ها آهوان برآوردند؛... ادامه
چراغی به دستم.احمدشاملو. دکلمه سروش رجبی
تو را دوست می دارم پل الووار ، احمد شاملو
شعر «رستاخیز» بعد از ســال 57، یعنی در 19 مرداد 59 سروده شد و در کتاب «ترانه‌... ادامه
اگر تو عاشق من نباشی احمد شاملو
شعر زندان. احمد شاملو.دکلمه سروش رجبی ضبط توسط موبایل
شعر(کجابودآن جهان)ازمجموعة(مدایح بی صله)احمد شاملو.اجرا:سیدمحمداقبالیان
مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن می گوید علف با صحرا ستاره با کهکشان و من... ادامه
Loading