هنر گویندگی : دکلمه شعر احمد شاملو

26 5 24,856
دکلمه شعر احمد شاملو
مرا تو بی سببی نیستی احمد شاملو
23 2 26,348
دکلمه شعر احمد شاملو
ترکیبی از دو شعر شاملو
22 0 24,636
دکلمه شعر احمد شاملو
زیبا ترین حرفت را بگو شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آن که بگوین... ادامه
21 0 30,719
دکلمه شعر احمد شاملو
افق روشن روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد ومهربانی دست زیبایی ر... ادامه
19 2 29,372
دکلمه شعر احمد شاملو
«اشارتی» شاملو پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه‌ی برگ‌ها آهوان برآوردند؛... ادامه
18 1 22,232
دکلمه شعر احمد شاملو
چراغی به دستم.احمدشاملو. دکلمه سروش رجبی
18 0 23,920
دکلمه شعر احمد شاملو
تو را دوست می دارم پل الووار ، احمد شاملو
15 0 25,617
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر «رستاخیز» بعد از ســال 57، یعنی در 19 مرداد 59 سروده شد و در کتاب «ترانه‌... ادامه
13 0 23,725
دکلمه شعر احمد شاملو
اگر تو عاشق من نباشی احمد شاملو
10 0 24,034
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر زندان. احمد شاملو.دکلمه سروش رجبی ضبط توسط موبایل
9 0 24,006
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر(کجابودآن جهان)ازمجموعة(مدایح بی صله)احمد شاملو.اجرا:سیدمحمداقبالیان
8 0 33,446
دکلمه شعر احمد شاملو
مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن می گوید علف با صحرا ستاره با کهکشان و من... ادامه
Loading