هنر گویندگی : دکلمه شعر احمد شاملو

26 5 22,910
دکلمه شعر احمد شاملو
مرا تو بی سببی نیستی احمد شاملو
23 2 24,404
دکلمه شعر احمد شاملو
ترکیبی از دو شعر شاملو
22 0 22,163
دکلمه شعر احمد شاملو
زیبا ترین حرفت را بگو شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آن که بگوین... ادامه
21 0 26,347
دکلمه شعر احمد شاملو
افق روشن روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد ومهربانی دست زیبایی ر... ادامه
19 2 24,972
دکلمه شعر احمد شاملو
«اشارتی» شاملو پیش از تو صورتگران بسیار از آمیزه‌ی برگ‌ها آهوان برآوردند؛... ادامه
18 1 20,055
دکلمه شعر احمد شاملو
چراغی به دستم.احمدشاملو. دکلمه سروش رجبی
18 0 21,960
دکلمه شعر احمد شاملو
تو را دوست می دارم پل الووار ، احمد شاملو
15 0 22,680
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر «رستاخیز» بعد از ســال 57، یعنی در 19 مرداد 59 سروده شد و در کتاب «ترانه‌... ادامه
13 0 21,782
دکلمه شعر احمد شاملو
اگر تو عاشق من نباشی احمد شاملو
10 0 21,234
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر زندان. احمد شاملو.دکلمه سروش رجبی ضبط توسط موبایل
9 0 21,938
دکلمه شعر احمد شاملو
شعر(کجابودآن جهان)ازمجموعة(مدایح بی صله)احمد شاملو.اجرا:سیدمحمداقبالیان
8 0 25,007
دکلمه شعر احمد شاملو
مرا فریاد کن درخت با جنگل سخن می گوید علف با صحرا ستاره با کهکشان و من... ادامه
Loading