هنر موسیقی : سولو (تکنوازی) کوبه ای

10 1 10,745
سولو (تکنوازی) کوبه ای
سیدایمان غنیمت- بداهه نوازی تمبک - ریتم 7 ضربی
6 0 6,098
سولو (تکنوازی) کوبه ای
سولو دف 7/8 محسن پرنون
6 0 10,033
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف حامد مردانیان
5 0 6,378
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف محسن پرنون
5 0 12,040
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Fandango - Sevillanas (Cajon , Palmas , Frudu) • لطفاً با هدفون گوش دهید • ... ادامه
4 0 9,374
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Romba solo . لطفاً با هدفن گوش دهید
3 0 6,822
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی جشنواره تکنوازان دف تهران
1 0 7,105
سولو (تکنوازی) کوبه ای
اجرای ریز و ریتم‌(ریتم مقام های حی الله الله و حی الله)
1 0 6,799
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف 7/8 با نوازندگی محمد مهرابی(سکوت)
1 0 6,650
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف سید محمد حسین کارپسند از همدان
1 0 8,805
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی در دو چهارم و شش هشتم
1 0 5,270
سولو (تکنوازی) کوبه ای
اجرای دفنوازی و خوانندگی در مراسم مولودی در پاوه.
1 0 4,899
سولو (تکنوازی) کوبه ای
دف نوازی سید جمــیل رضوی
1 4 7,424
سولو (تکنوازی) کوبه ای
از قطعات آموزشی آقای کرباسی زاده
1 1 6,355
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف ، میثم نوری .
Loading