هنر موسیقی : سولو (تکنوازی) کوبه ای

10 1 12,607
سولو (تکنوازی) کوبه ای
سیدایمان غنیمت- بداهه نوازی تمبک - ریتم 7 ضربی
6 0 6,955
سولو (تکنوازی) کوبه ای
سولو دف 7/8 محسن پرنون
6 0 11,445
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف حامد مردانیان
5 0 7,210
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف محسن پرنون
5 0 14,670
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Fandango - Sevillanas (Cajon , Palmas , Frudu) • لطفاً با هدفون گوش دهید • ... ادامه
4 0 10,410
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Romba solo . لطفاً با هدفن گوش دهید
3 0 7,824
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی جشنواره تکنوازان دف تهران
1 0 7,843
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف 7/8 با نوازندگی محمد مهرابی(سکوت)
1 0 7,775
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف سید محمد حسین کارپسند از همدان
1 0 6,104
سولو (تکنوازی) کوبه ای
اجرای دفنوازی و خوانندگی در مراسم مولودی در پاوه.
1 0 5,526
سولو (تکنوازی) کوبه ای
دف نوازی سید جمــیل رضوی
1 4 8,649
سولو (تکنوازی) کوبه ای
از قطعات آموزشی آقای کرباسی زاده
1 1 7,384
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف ، میثم نوری .
Loading