هنر موسیقی : سولو (تکنوازی) کوبه ای

10 1 8,574
سولو (تکنوازی) کوبه ای
سیدایمان غنیمت- بداهه نوازی تمبک - ریتم 7 ضربی
6 0 4,984
سولو (تکنوازی) کوبه ای
سولو دف 7/8 محسن پرنون
6 0 8,225
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف حامد مردانیان
5 0 5,251
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف محسن پرنون
5 0 9,539
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Fandango - Sevillanas (Cajon , Palmas , Frudu) • لطفاً با هدفون گوش دهید • ... ادامه
4 0 8,029
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Romba solo . لطفاً با هدفن گوش دهید
3 0 5,514
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی جشنواره تکنوازان دف تهران
1 0 6,028
سولو (تکنوازی) کوبه ای
اجرای ریز و ریتم‌(ریتم مقام های حی الله الله و حی الله)
1 0 5,456
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف 7/8 با نوازندگی محمد مهرابی(سکوت)
1 0 5,195
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف سید محمد حسین کارپسند از همدان
1 0 7,342
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی در دو چهارم و شش هشتم
1 0 4,202
سولو (تکنوازی) کوبه ای
اجرای دفنوازی و خوانندگی در مراسم مولودی در پاوه.
1 0 4,000
سولو (تکنوازی) کوبه ای
دف نوازی سید جمــیل رضوی
1 4 5,846
سولو (تکنوازی) کوبه ای
از قطعات آموزشی آقای کرباسی زاده
1 1 5,047
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف ، میثم نوری .
Loading