هنر موسیقی : سولو (تکنوازی) کوبه ای

سیدایمان غنیمت- بداهه نوازی تمبک - ریتم 7 ضربی
سولو دف 7/8 محسن پرنون
تکنوازی دف حامد مردانیان
تکنوازی دف محسن پرنون
Fandango - Sevillanas (Cajon , Palmas , Frudu) • لطفاً با هدفون گوش دهید • ... ادامه
Romba solo . لطفاً با هدفن گوش دهید
تکنوازی جشنواره تکنوازان دف تهران
اجرای ریز و ریتم‌(ریتم مقام های حی الله الله و حی الله)
تکنوازی دف 7/8 با نوازندگی محمد مهرابی(سکوت)
تکنوازی دف سید محمد حسین کارپسند از همدان
تکنوازی در دو چهارم و شش هشتم
اجرای دفنوازی و خوانندگی در مراسم مولودی در پاوه.
دف نوازی سید جمــیل رضوی
از قطعات آموزشی آقای کرباسی زاده
تکنوازی دف ، میثم نوری .
Loading