هنر موسیقی : سولو (تکنوازی) کوبه ای

10 1 13,739
سولو (تکنوازی) کوبه ای
سیدایمان غنیمت- بداهه نوازی تمبک - ریتم 7 ضربی
6 0 7,495
سولو (تکنوازی) کوبه ای
سولو دف 7/8 محسن پرنون
6 0 12,260
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف حامد مردانیان
5 0 7,750
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف محسن پرنون
5 0 16,340
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Fandango - Sevillanas (Cajon , Palmas , Frudu) • لطفاً با هدفون گوش دهید • ... ادامه
4 0 11,071
سولو (تکنوازی) کوبه ای
Romba solo . لطفاً با هدفن گوش دهید
3 0 9,446
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی جشنواره تکنوازان دف تهران
1 0 8,544
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف 7/8 با نوازندگی محمد مهرابی(سکوت)
1 0 8,473
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف سید محمد حسین کارپسند از همدان
1 0 6,613
سولو (تکنوازی) کوبه ای
اجرای دفنوازی و خوانندگی در مراسم مولودی در پاوه.
1 0 5,916
سولو (تکنوازی) کوبه ای
دف نوازی سید جمــیل رضوی
1 4 9,399
سولو (تکنوازی) کوبه ای
از قطعات آموزشی آقای کرباسی زاده
1 1 8,059
سولو (تکنوازی) کوبه ای
تکنوازی دف ، میثم نوری .
Loading