هنر موسیقی : اجرای اصفهان

37 0 5,460
اجرای اصفهان
کبوتر بیات اصفهان-نوا ضرب ترکیبی اردیبهشت 93 آهنگ و تار: کامران ایازی تمبک:... ادامه
30 0 2,988
اجرای اصفهان
پیش در آمد اصفهان, اثر استاد علی اکبر خان شهنازی
26 0 4,111
اجرای اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان ضبط و پخش از شبکه کردست عراق
25 1 6,449
اجرای اصفهان
بدون عنوان
16 0 2,980
اجرای اصفهان
چهارمضرابی بداهه در بیات اصفهان
12 0 3,643
اجرای اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان
Loading