هنر موسیقی : اجرای اصفهان

37 0 12,986
اجرای اصفهان
کبوتر بیات اصفهان-نوا ضرب ترکیبی اردیبهشت 93 آهنگ و تار: کامران ایازی تمبک:... ادامه
30 0 4,698
اجرای اصفهان
پیش در آمد اصفهان, اثر استاد علی اکبر خان شهنازی
26 0 7,773
اجرای اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان ضبط و پخش از شبکه کردست عراق
25 1 7,892
اجرای اصفهان
بدون عنوان
16 0 5,208
اجرای اصفهان
چهارمضرابی بداهه در بیات اصفهان
12 0 6,686
اجرای اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان
Loading