هنر موسیقی : اجرای اصفهان

37 0 4,831
اجرای اصفهان
کبوتر بیات اصفهان-نوا ضرب ترکیبی اردیبهشت 93 آهنگ و تار: کامران ایازی تمبک:... ادامه
30 0 2,802
اجرای اصفهان
پیش در آمد اصفهان, اثر استاد علی اکبر خان شهنازی
26 0 3,737
اجرای اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان ضبط و پخش از شبکه کردست عراق
25 1 6,232
اجرای اصفهان
بدون عنوان
16 0 2,605
اجرای اصفهان
چهارمضرابی بداهه در بیات اصفهان
12 0 3,327
اجرای اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان
Loading