هنر موسیقی : اجرای اصفهان

37 0 10,354
اجرای اصفهان
کبوتر بیات اصفهان-نوا ضرب ترکیبی اردیبهشت 93 آهنگ و تار: کامران ایازی تمبک:... ادامه
30 0 4,000
اجرای اصفهان
پیش در آمد اصفهان, اثر استاد علی اکبر خان شهنازی
26 0 6,526
اجرای اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان ضبط و پخش از شبکه کردست عراق
25 1 7,316
اجرای اصفهان
بدون عنوان
16 0 4,320
اجرای اصفهان
چهارمضرابی بداهه در بیات اصفهان
12 0 5,634
اجرای اصفهان
کمانچه رامین عظیمیان چهار مضراب اصفهان
Loading