1. حمید سبدبافان
    Follow
  2. دارای مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران سال ۱۳۹۸.هنر جویی فوق ممتاز خوشنویسی در رشته های نستعلیق و شکسته نستعلیق.نفر شایسته تقدیر مسابقه استاد محصص مستشاری در رشته نستعلیق قزوین سال۱۳۹۷.نمایشگاه انفرادی چهل سطر در رشته شکسته نستعلیق قزوین ۱۴۰۰

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدتقی محرم زاد قوام
سهیلا لشگری
حمیدرضایی خواه