1. فاطمه خونمری
    Follow
18 4 1,802
محفل نقاشی و گرافیک
50X70CM
#رنگ روغن ترسیم تابستان ۱۳۹۵
5 0 322
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
#مدادرنگی ارغوان ای خوشه خون ...آسمان تو چه رنگ است امروز...
6 0 319
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
مداد رنگی و خودکار رنگی #بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد...
5 0 3,855
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
#مداد رنگی #خودکار رنگی ؛هر ورقش دفتریست معرفت کردگار
3 0 443
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
#مداد رنگی و مداد معمولی #شعر پروین اعتصامی
6 2 2,507
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
#زیر میکروسکوپ #مداد رنگی فروخته شد.
11 0 1,296
محفل نقاشی و گرافیک
21X29CM
#مداد رنگی و خودکار رنگی
9 0 691
محفل نقاشی و گرافیک
29X40CM
#مداد رنگی و خودکار رنگی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

صابره محمدی منور
Azadeh Mirhosseini
شقایق ولی خانی