1. الهه اکبری
    Follow
  2. مینیاتور_نقاش_تابلو فرش

2 0 112
محفل سایر هنر ها
تابلو فرش رجشمار ۶۰ چله نخ نخ مرینوس و ابریشم
2 0 114
محفل نقاشی و گرافیک
تابلو ۳بعدی ( برجسته )
2 0 113
محفل سایر هنر ها
تابلو فرش رجشمار ۶۰ چله ابریشم نخ مرینوس و ابریشم
1 0 115
محفل سایر هنر ها
تابلو فرش رجشمار ۶۰ چله ابریشم نخ مرینوس و ابریشم
11 3 2,208
محفل نقاشی و گرافیک
کار روی جیر رنگ آکریلیک ابعاد ۹۰×۷۰
17 0 7,733
محفل نقاشی و گرافیک
نام کار :الهه محبت کار روی مقوا جیر رنگ آکریلیک ابعاد ۷۰×۵۰
9 0 3,304
محفل نقاشی و گرافیک
20×30 (قلم گیری) کار روی جیر رنگ آکریلیک
8 0 3,406
محفل نقاشی و گرافیک
30×40 کار روی مقوا رنگ گواش و آبرنگ
9 0 5,136
محفل نقاشی و گرافیک
40×60 کار روی مقوا رنگ گواش و آبرنگ
7 0 2,850
محفل نقاشی و گرافیک
120×90 کار روی جیر رنگ اکریلیک
8 0 3,007
محفل نقاشی و گرافیک
125×95 کار روی جیر رنگ آکریلیک
15 2 6,587
محفل نقاشی و گرافیک
120×80 کار روی جیر رنگ آکریلیک
7 0 2,849
محفل نقاشی و گرافیک
120×70 کار روی جیر رنگ آکریلیک
7 0 3,046
محفل نقاشی و گرافیک
120×80 کار روی جیر رنگ آکریلیک
5 0 1,127
محفل نقاشی و گرافیک
20×30 (قلم گیری ) کار روی جیر رنگ آکریلیک
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

زکیه ارغوانی
الهه قاسمی
مسعود سلیمانپور