1. میترا خیری
    Follow
  2. دارای مدرک نقاشی از فنی حرفه ای فعالیت هنری از سال ۱۳۸۹ کارشناس مهندسی معماری

7 0 4,085
محفل نقاشی و گرافیک
Hive hands #گواش روی مقوا #آکریلیک #سورئال #رئال تلفیق همراه با شاسی سایز ۲۲×۲۰
26 0 8,945
محفل نقاشی و گرافیک
۷۰ ×۲۵ تکنیک #گواش همراه با شاسی
30 0 6,032
نقاشی سورئال
Selfdom perception ادراک خودیت با تکنیک #گواش سایز ۲۵×۲۵
12 0 1,291
محفل نقاشی و گرافیک
Reliquished روی مقوا سایز ۱۵×۱۸ شاسی شده
17 0 6,459
محفل نقاشی و گرافیک
Macaria الهه ی مرگ تکنیک #گواش #آکریلیک #پاستل سایز ۳۵×۳۵ همراه‌ با قاب
12 0 2,372
محفل نقاشی و گرافیک
معلق مُرده تکنیک #گواش سایز ۲۵×۲۰ این‌کار شاسی شده است.
7 0 2,419
محفل نقاشی و گرافیک
Transparent goddess ۲۵×۲۰ تکنیک #گواش کار شاسی شده است
9 0 2,683
محفل نقاشی و گرافیک
Light in me نور در من تکنیک #گواش سایز20 ×20 این کار شاسی شده است.
8 0 5,739
محفل نقاشی و گرافیک
Galaxy spine ستون فقرات کهکشانی تکنیک #آکریلیک و #گواش سایز A3
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

samaneh2
سامان ملک پور
مریم احمدزاده