1. مصطفی مجیدی
    Follow
7 0 2,545
محفل عکاسی
بدون عنوان/اثر مصطفی مجیدی
9 0 3,441
محفل نقاشی و گرافیک
فقر/جزوه ای که شیرازه نداشت
6 0 2,493
محفل عکاسی
بدون عنوان/ترکیب مواد/1395ش/مصطفی مجیدی
5 0 2,828
محفل عکاسی
مرگ/کاغذی که نمی نوشت/نگاره و سروده از:مصطفی مجیدی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میثاق تیموری
لعیاتاجیک
شاهرخ باقری