1. مارال نورائی
    Follow
  2. فعالیت در نویسندگی در مدرسه و مناطق تهران .و کسب مقام اول در تهران در نویسندگی و طی دو دوره و چاپ کتاب کودک من و شاهزاده و فعالیت در شاخه عکاسی از سال 13نون نویسندگان ایران

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

روح اله مصطفی نژادی
مسعودیعقوبی
doran