1. سمیرا محبی
    Follow
  2. خوشنویس(کالیگرافر)

13 2 2,923
محفل خوشنویسی
سایز ۵۰*۵۰ ورق مس
11 1 3,339
محفل خوشنویسی
سایز ۷۰*۷۰ چشم نظر روی بوم
15 1 3,317
محفل خوشنویسی
سه لت هر لت ۳۰*۷۰ روی بوم اکرولیک و ورق مس
10 0 3,705
محفل خوشنویسی
متریال اکرولیک و اکولین و ورق طلا روی بوم
6 1 1,258
محفل خوشنویسی
ابعاد ۷۰*۵۰ ترکیب بندی حروف بوم و مرکب
11 0 3,615
محفل نقاشی و گرافیک
#پوستر منتخب حمایت از حیوانات
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علیرضا یزدانی
آسمانی
صدف انتظار