1. پوریا شکرپور
    Follow
  2. نواسازی و تار نوازی قطعه پاییزان به همراه استاد بهرنگ پادیر _نواسازی و تار نوازی چندی از اجرا گروه هنری صحنه تبریز _مقام اول در مسابقات عکاسی دانش اموزی در سال با خبرگذاری های طبیعت تبریز _زنجان _رشت _تهران مدرس عکاسی در سبک های لنداسکیپ _.مدلینگ _ فایند ارت _کودک

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فتانه آصف
دهقانی
دلارام قائمی