1. امیر اصفهانی
    Follow
10 0 5,029
محفل شعر و داستان
#کنعان غم اثری از امیر اصفهانی
7 0 4,087
محفل شعر و داستان
# اثری از امیر اصفهانی
5 0 3,264
محفل شعر و داستان
#بغض. اثری از امیر اصفهانی
6 0 3,308
محفل شعر و داستان
#مست اثری از امیر اصفهانی
5 0 3,608
محفل شعر و داستان
# تب باران. شعری از امیر اصفهانی
5 0 3,651
محفل شعر و داستان
# ایوب....شعری از. امیر اصفهانی
7 0 2,893
محفل شعر و داستان
# داغ.. اثری از امیر اصفهانی
6 0 3,589
محفل شعر و داستان
#اه شعری از امیر اصفهانی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مس@فر
sogand-ramzany
مهناز الله وردی میگونی