1. عباس عبادی نطنزی
    Follow
  2. چهره ماندگار سرامیک سازی شهرستان نطنز و تنها چرخکار حرفه ای خاندان عبادی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

فتانه آصف
مهدی طالعی نیا
الهام سیدقاسمی