1. ایوب کیکاوسی
    Follow
  2. حدپد بیست ساله کار هنری انجام میدم تا اکنون بیشتر ده نمایشگاه گروهی و انفرادی داشته ام و چندید لوح تقدیر از دانشگاه پیام نور بوکان و... داشته ام

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مرضیه محمدی
مهساابراهیمی
الهام قربانی