1. Tchiya
    Follow
7 0 2,696
محفل گویندگی
#پرومته در بند(آیسخولوس)
9 0 1,638
محفل عکاسی
روزنه آفتاب دروغین ، که امید را نوید میدهد در این جنگ پرآشوب طمع انسانی!
7 0 2,150
محفل عکاسی
جاده ی ورودی روستای بلبر و رودخانه سیروان
8 0 1,584
محفل عکاسی
مناطق اورامانات(هورامان) ،روستای بلبر . هورامان(زادگاه اهورا مزدا)
11 0 1,928
محفل عکاسی
به خالقی چون خدایی شک دارم گر زن نباشد ،به خالق پاییز ،به دوران رنگ و نوری که تم... ادامه
9 0 3,020
محفل گویندگی
پرومته در بند و دختران ننه دریا
6 0 7,182
محفل فیلم و انیمیشن
بدون هیچ ایدئولوژی و چهاچوبی ،بعدی دیگر از زندگی را تجربه کنیم.
6 0 7,740
محفل فیلم و انیمیشن
زمین خیس آسمان، با چراغ هایش شب را جشن می گیرد.
5 0 3,757
محفل عکاسی
انسان از طبیعت آمده و باز به طبیعت بازگشت خواهد گشت.
7 0 4,093
محفل عکاسی
آسمان در عزای سرخ رفتنش، سکوتی بغض آلود اختیار کرده بود.
6 0 3,572
محفل عکاسی
تنها مانده بود، با انتظار تلخی که سالها برایش عادت شده بود.
8 0 4,219
محفل عکاسی
پینو ، شاه گربه درک و تفکر
4 0 1,906
محفل عکاسی
از او دوسایه ولگرد برجا مانده بود، یکی شهر را و دیگری خود را زل زده بود.
5 0 2,404
محفل عکاسی
با آغوش باز سمت را برچین، زمستان است.
3 0 3,107
محفل عکاسی
باران با ریتم تند باد، درختان خسته را شلاق می زند .
8 0 1,973
محفل عکاسی
تشیع جنازه ی مورچه ای در کف آشپزخانه
3 0 2,056
محفل عکاسی
دلبسته ی پیچش جاده ها مباش، زمین گرد است!
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی اصغر کلایی
masoom
آرمان