1. Tchiya
    Follow
9 0 2,899
محفل گویندگی
#پرومته در بند(آیسخولوس)
10 0 1,881
محفل عکاسی
روزنه آفتاب دروغین ، که امید را نوید میدهد در این جنگ پرآشوب طمع انسانی!
8 0 2,513
محفل عکاسی
جاده ی ورودی روستای بلبر و رودخانه سیروان
9 0 1,832
محفل عکاسی
مناطق اورامانات(هورامان) ،روستای بلبر . هورامان(زادگاه اهورا مزدا)
12 0 2,260
محفل عکاسی
به خالقی چون خدایی شک دارم گر زن نباشد ،به خالق پاییز ،به دوران رنگ و نوری که تم... ادامه
11 0 3,341
محفل گویندگی
پرومته در بند و دختران ننه دریا
7 0 7,704
محفل فیلم و انیمیشن
بدون هیچ ایدئولوژی و چهاچوبی ،بعدی دیگر از زندگی را تجربه کنیم.
7 0 8,721
محفل فیلم و انیمیشن
زمین خیس آسمان، با چراغ هایش شب را جشن می گیرد.
6 0 3,982
محفل عکاسی
انسان از طبیعت آمده و باز به طبیعت بازگشت خواهد گشت.
8 0 4,388
محفل عکاسی
آسمان در عزای سرخ رفتنش، سکوتی بغض آلود اختیار کرده بود.
7 0 3,907
محفل عکاسی
تنها مانده بود، با انتظار تلخی که سالها برایش عادت شده بود.
9 0 4,578
محفل عکاسی
پینو ، شاه گربه درک و تفکر
5 0 2,072
محفل عکاسی
از او دوسایه ولگرد برجا مانده بود، یکی شهر را و دیگری خود را زل زده بود.
6 0 2,755
محفل عکاسی
با آغوش باز سمت را برچین، زمستان است.
4 0 3,619
محفل عکاسی
باران با ریتم تند باد، درختان خسته را شلاق می زند .
9 0 2,202
محفل عکاسی
تشیع جنازه ی مورچه ای در کف آشپزخانه
4 0 2,296
محفل عکاسی
دلبسته ی پیچش جاده ها مباش، زمین گرد است!
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سروش
امیر مومنی
سایه سمیر