1. رضا قلی پور
    Follow
  2. مقام اول خوشنویسی مدارس استان خوزستان- مقام دوم جشنواره نماز استان خوزستان- حضور در دوسالانه بین المللی خوشنویسی در قزوین

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نعمت الله منصف
اسماعیل رضایی
ایرج شاهمرادی