1. رضا قلی پور
    Follow
  2. مقام اول خوشنویسی مدارس استان خوزستان- مقام دوم جشنواره نماز استان خوزستان- حضور در دوسالانه بین المللی خوشنویسی در قزوین

7 1 1,498
محفل خوشنویسی
متنی از خانم ملیکا قلی پور نویسنده و دکلماتور
11 0 3,308
محفل خوشنویسی
قطعه مورب نستعلیق
16 0 5,391
محفل خوشنویسی
سطر نستعلیق. شرکت داده شده در دوسالانه قزوین و جشنواره تذهیب
12 0 5,983
محفل خوشنویسی
چلیپای نستعلیق ارسالی به دوسالانه خوشنویسی قزوین
12 0 4,391
محفل خوشنویسی
شکسته نستعلیق
17 0 3,297
محفل خوشنویسی
قطعه مورب نستعلیق
15 0 3,263
محفل خوشنویسی
چلیپای نستعلیق - پاییز 1396
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمود شکسته نویس
حسین فریدون زاده
I-M-A-N-I