1. حسین مفیدی
    Follow
  2. سازنده ستار با 40 سال سابقه

5 0 4,694
محفل سایر هنر ها
سه تار ساخته شده از چوب توت بسیار قدیمی و دسته از چوب گردو
3 0 4,634
محفل سایر هنر ها
سه تار ساخته شده از چوب توت بسیار قدیمی و دسته از چوب گردو
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

جلال جداری
faryotab
violet-gold