1. آنا
    Follow
  2. من هنرمندم سخنم نقاشی است قلمویم در نور موج می گیرد و بر رنگ نوازش دارد شهر بی رنگی را بر جهان می خواند. ●گرافیست دانشگاه آزاد ●هنرجوی آکادمیک هنر تهران

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

صدف جعفری
نجفی
مهدی رحیمی