1. مهدی خمسه
    Follow
13 0 3,952
محفل خوشنویسی
من آن خمخانه پردازم که بد مستی نمی دانم
10 0 2,756
محفل خوشنویسی
بجز وصال تو از خدا هیچ نخواسته ام
10 0 2,549
محفل خوشنویسی
تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
10 0 3,248
محفل خوشنویسی
هشیار باش که خلقت عالم ز بهر توست.
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید نصراله شاهرخی
فاطمه تاجیک
محمدباقر اشرفیان