1. محمد دهقانی هلان
    Follow
4 0 3,350
محفل شعر و داستان
دیری ست که لبریز تظاهر شده است از گردش روزگار دلخور شده است لطفی بنمایید بچرخا... ادامه
1 0 2,373
محفل شعر و داستان
سرخی و رسالتی محقق داری از زخم ، گذر های موفق داری رخصت بده تا ادای دینی بکنیم... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آدم
Rebekaz
میثم