1. ملکه ید ید
    Follow
  2. جزءكانون كار آفرينان هنري سازمان صداو سيما هستم و مشغول تدريس خصوصي نقاشي هستم. در سال هاي گذشته در نمايشگاهكارآفرينان صداو سيما شركت كردم. در فرهنگسراها نمايشگاه انفرادي داشته ام

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Majidreza Eivaz
نفیسه مرتضایی
Vida fahimi