1. احمد اصلی
    Follow
3 0 1,965
محفل خوشنویسی
100X80CM
اکریلیک روی بوم ۱۳۹۹ از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی .سید احمد اصلی
5 0 1,516
محفل خوشنویسی
60X90CM
اکریلیک روی بوم ۱۳۹۸.به تو می اندیشم.سید احمد اصلی
5 0 2,137
محفل خوشنویسی
90X50CM
اکریلیک روی بوم شکسته نستعلیق در میان جانی .۱۳۹۸.سید احمد اصلی
2 0 1,066
محفل خوشنویسی
60X90CM
اکریلیک روی بوم .۱۳۹۸.توکیستی که من اینگونه بی تو بی تابم.احمد اصلی
9 0 1,168
محفل خوشنویسی
100X100CM
اکریلیک روی بوم.۱۳۸۹ چرا رفتی چرا من بی قرارم.احمد اصلی
2 0 858
محفل خوشنویسی
100X70CM
خط نقاشی.۱۳۹۸.ای فدایت جان من ایران من.سید احمد اصلی
2 0 859
محفل خوشنویسی
120X80CM
نقاشی خط .۱۳۹۸دلم را کرده ام ارزانی تو .سید احمد اصلی
9 0 3,626
محفل خوشنویسی
فلک جز عشق محرابی ندارد
7 0 4,547
محفل خوشنویسی
صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مائده سادات غفاری
احسان
I-M-A-N-I