1. قیطاسیA-E
    Follow
  2. کارآموزی مجموعا بمدت حدود دو سال تحت نظر استاد حجت صفی منش و استاد ثریا نیکو روش.مدرک بین المللی فنی و حرفه ای نقاشی رنگ و روغن

رنگ و روغن روی بوم 70×50 Orginal
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کار کپی
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کپی کار استاد ویدا جیلانچی
رنگ و روغن روی بوم 80×80 کپی کار استاد محسنی کرمانشاهی
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کار کپی
رنگ و روغن روی بوم- کپی کار استاد ویدا جیلانچی
رنگ و روغن روی بوم- کپی از کار استاد محسنی کرمانشاهی
رنگ و روغن روی بوم- کپی کار استاد رحیم نوه سی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سپیده صفاری
شقایق معظمی
محمود مهربانی