1. قیطاسیA-E
    Follow
  2. کارآموزی مجموعا بمدت حدود دو سال تحت نظر استاد حجت صفی منش و استاد ثریا نیکو روش.مدرک بین المللی فنی و حرفه ای نقاشی رنگ و روغن

2 0 256
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم 70×50 Orginal
1 0 282
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کار کپی
5 0 1,677
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کپی کار استاد ویدا جیلانچی
3 0 2,707
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم 80×80 کپی کار استاد محسنی کرمانشاهی
5 0 2,901
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم 80×60 کار کپی
9 0 3,353
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم- کپی کار استاد ویدا جیلانچی
9 0 4,632
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم- کپی از کار استاد محسنی کرمانشاهی
10 0 1,914
محفل نقاشی و گرافیک
رنگ و روغن روی بوم- کپی کار استاد رحیم نوه سی
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

شادی هاشمی
mohamadkarami
پوریا پورابراهیم