1. مهدی محمدی
    Follow
  2. یادگیری عکاسی را در سال ۸۶ زیر نظر استاد صادقلو شروع کردم و برای یادگیری بیشتر به آموزشگاه دارالفنون زیر نظر استاد تدین رفتم. از سال ۹۰ هم عکاسی خبری می کنم

7 0 3,353
محفل عکاسی
فکر کن که چه تنهاست، اگر که #ماهی کوچک دچار #دریای بیکران باشد...
6 0 5,661
محفل عکاسی
#بهار زمان نوزایی #طبیعت است. همراه با #شکوفه و جوانه های نو #تفکری نو داشته باشیم
5 0 5,976
محفل عکاسی
پدربزرگ ها نقل می کنند، در قدیم #بلبل در #تهران زیاد بود. اما صد افسوس که فرزندا... ادامه
4 0 2,583
محفل عکاسی
شیشه پنجره را باران شست...
4 0 2,528
محفل عکاسی
شمعدانی زیر باران
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Edris Khosravizadeh
حسین ریاحی
Shadi malek akhlaq