1. مهدی محمدی
    Follow
  2. یادگیری عکاسی را در سال ۸۶ زیر نظر استاد صادقلو شروع کردم و برای یادگیری بیشتر به آموزشگاه دارالفنون زیر نظر استاد تدین رفتم. از سال ۹۰ هم عکاسی خبری می کنم

8 0 3,509
محفل عکاسی
فکر کن که چه تنهاست، اگر که #ماهی کوچک دچار #دریای بیکران باشد...
7 0 6,130
محفل عکاسی
#بهار زمان نوزایی #طبیعت است. همراه با #شکوفه و جوانه های نو #تفکری نو داشته باشیم
5 0 6,494
محفل عکاسی
پدربزرگ ها نقل می کنند، در قدیم #بلبل در #تهران زیاد بود. اما صد افسوس که فرزندا... ادامه
4 0 2,667
محفل عکاسی
شیشه پنجره را باران شست...
5 0 2,606
محفل عکاسی
شمعدانی زیر باران
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مارال نورائی
مریم کریمی
حجت صابر