1. مهدی محمدی
    Follow
  2. یادگیری عکاسی را در سال ۸۶ زیر نظر استاد صادقلو شروع کردم و برای یادگیری بیشتر به آموزشگاه دارالفنون زیر نظر استاد تدین رفتم. از سال ۹۰ هم عکاسی خبری می کنم

هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی محمدی دشت زیبای قزوین در اردیبهشت
#قزوین #دشت #اردیبهشت #غروب
3 0 1,794
100,000 تومانخرید اثر
دشت زیبای قزوین در اردیبهشت #قزوین #دشت #اردیبهشت #غروب
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی محمدی فکر کن که چه تنهاست، اگر که #ماهی کوچک دچار #دریای بیکران باشد...
6 0 2,693
100,000 تومانخرید اثر
فکر کن که چه تنهاست، اگر که #ماهی کوچک دچار #دریای بیکران باشد...
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی محمدی #بهار زمان نوزایی #طبیعت است. همراه با #شکوفه و جوانه های نو #تفکری نو داشته باشیم
5 0 4,085
100,000 تومانخرید اثر
#بهار زمان نوزایی #طبیعت است. همراه با #شکوفه و جوانه های نو #تفکری نو داشته باشیم
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی محمدی پدربزرگ ها نقل می کنند، در قدیم #بلبل در #تهران زیاد بود. اما صد افسوس که فرزندان ما در قاب شیشه ای یا از پشت میله های قفس باید آنها را ببینند. بیایید با #طبیعت دوست تر باشیم.
4 0 4,577
100,000 تومانخرید اثر
پدربزرگ ها نقل می کنند، در قدیم #بلبل در #تهران زیاد بود. اما صد افسوس که فرزندا... ادامه
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی محمدی شیشه پنجره را باران شست...
3 0 2,193
100,000 تومانخرید اثر
شیشه پنجره را باران شست...
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی محمدی حمام آفتاب
4 0 1,660
100,000 تومانخرید اثر
حمام آفتاب
هنر عکاسی محفل عکاسی مهدی محمدی شمعدانی زیر باران
3 0 1,963
100,000 تومانخرید اثر
شمعدانی زیر باران
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Nafas_modarresi
Abolfazlpix
حسین رضوانیان