1. نازیلاجمالزاده مقدم
    Follow
  2. تا به الان خصوصی کار کردم و در دوران هنرستان تو دوتا مسابقه شرکت کردم که مقام اول آوردم.ولی در حال حاظر تو جشنواره شرکت نکردم.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سمانه فخاری
علی مهزیار مصیبی
Alienapic