1. نازیلاجمالزاده مقدم
    Follow
  2. تا به الان خصوصی کار کردم و در دوران هنرستان تو دوتا مسابقه شرکت کردم که مقام اول آوردم.ولی در حال حاظر تو جشنواره شرکت نکردم.

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

farhad
علیرضا جهانگیری منش
Sani68