1. بتین ریاحی
    Follow
  2. رتبه اول رشته نگارگری در جشنواره سراسری نهج البلاغه سال ٨٩ رتبه اول و دوم در رشته نگارگری در سال ٩٢و٩٣

کژال، آکرلیک، 50*70
تیارا، آکرلیک، 50*70
ماهی، آکرلیک، 50*70
#آلتینای، آکرلیک روی بوم، 50*70
انسان، جمع اضداد
رتبه اول رشته نگارگری در جشنواره سراسری نهج البلاغه سال ٨٩ بانام آیت ولایت
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آنا لرکی
حسین نجفوند
مهناز وزیری