1. شیوا مردان نیا
    Follow
  2. سالها تجربه كارتاتر بازيگري نويسندگي وكارگرداني بازيگري درتلويزيون گويندگي راديو ودوبله فيلم وانيميشن

20 3 6,991
محفل فیلم و انیمیشن
قسمتی کوتاه ازانیمیشن بازماندگان باصداپیشگی شیوامردان نیا
16 3 8,460
محفل فیلم و انیمیشن
دوبله متفاوت شیوامردان نیا
13 1 8,463
محفل فیلم و انیمیشن
بخشی از دوبله فیلم طراح عروسی باصدای شیوامردان نیا
9 1 3,241
محفل فیلم و انیمیشن
صدای شیوا مردان نیا
7 1 3,725
محفل فیلم و انیمیشن
دوبله جدید فیلم خداحافظ دختر با صدای شیوامردان نیا
7 0 4,389
محفل فیلم و انیمیشن
بخشهایی از دوبله فیلم سینمایی غارتگر پنج باصدای شیوا مردان نیا
6 0 2,957
محفل فیلم و انیمیشن
تیپ گویی من دردونقش مقابل یکدیگر
7 0 3,137
محفل فیلم و انیمیشن
تیپ گویی من دردونقش متفاوت درمقابل هم
7 0 2,992
محفل فیلم و انیمیشن
صدای من در دونقش متفاوت در مقابل یکدیگر
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

مسعود گرجی-عرفان-
حمیدرضا قربانی
mehdi khoramian