1. کریم شیرالی
    Follow
  2. چهار نمایشگاه انفرادی برگزار کرده ام...و دو کتاب آموزش خط...نستعلیق و شکسته هم چاپ کرده ام...و چند کتاب دیگر

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سیف الله اسفندیار
فاطمه حسینی
Sahar afrooz