1. سارا عشقی
    Follow
  2. آدرس صفحه

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سارا عشقی قلم 7 میلیمتر
دوسطری
کاغذ ابروباد دستی
سال 98
6 0 1,183
500,000 تومانخرید اثر
قلم 7 میلیمتر دوسطری کاغذ ابروباد دستی سال 98
بدون عنوان
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی سارا عشقی #سطر_نویسی
قلم هشت میلیمتر
سال 98
شعر از سعدی
12 0 2,492
400,000 تومانخرید اثر
#سطر_نویسی قلم هشت میلیمتر سال 98 شعر از سعدی
کاغذ ابر و باد دستی قلم 5 میل سال 95
اثر ارایه شده در نمایشگاه بانوان خوشنویس ایران،سال 95
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

نقی بهستانی
پیام فرجاد
MR-RD