1. ستاره آذریان پور
    Follow
  2. شرکت در دومین دوسالانه خوشنویسی کردستان13 24 امین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان13 چهاردهمین جشنواره خوشنویسی رضوی 13 نخستین جشنواره خوشنویسی ادیان توحیدی اصفهان 13 بیش از 10 نمایشگاه خوشنویسی جمعی کسب مقام اول استانی در خوشنویسی (از سال 1386 تا 1389) تدریس خوشنویسی در دانشگاه اصفهان 1393-1394

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

آیدا صلاح اندیش
شهرام دیده خانی
منصورخرمی