1. سعید نصیری
    Follow
  2. سعید نصیری کارشناسی سینما گرایش کارگردانی ساخت ۷ فیلم کوتاه دانشجویی و بازی در ۴ فیلم کوتاه دانشجویی فعالیت در زمینه های کارگردانی مشاوره کارگردانی و یازیگزی

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

حمیدرضا قربانی
بهزاد دودانگه
پیام خلیلی