1. نیلوفر کریمی زندی
    Follow
نام اثر:کوچه باغ سایز بوم:٧٠*٥٠ تکنیک:رنگ و روغن قیمت با قاب:٦٥٠/٠٠٠تومان
عنوان:لب سایز بوم:٤٠*٦٠ تکنیک :رنگ و روغن قیمت با قاب میباشد
نام اثر :آفتاب سایز بوم:٧٠*٥٠ تکنیک:رنگ و روغن قیمت با قاب:٦٥٠٠٠٠تومان
نام اثر:بودا سایز:١٢٠*٨٠ متریال :رنگ و روغن قیمت:١/٠٠٠/٠٠٠تومان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

دو نور
maede abbasi
سحرناز کتانی