1. محسن قیصر
    Follow
  2. حضور در هشت کار کوتاه در انجمن سیمای جوان .عضو گروه تئاتر دانشجویی دانشگاه شریف.گویندگی ونریتوری چند اثر مستند سیمای شهرستانها

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

یونس روحی
نگین والی
منصوره اشرافی