1. رضا مقدم
    Follow
  2. _دکتری پژوهش هنر دانشگاه تهران _دکتری افتخاری دانشکده هنر پاریس _دارای مدرک درجه 2 شورای ارزشیابی هنری _عضو انجمن هنرهای تجسمی از سال 1386 _عضو انجمن خوشنویسان از سال 1374

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ثریا حسین زاده
ایمان شمس اسکندری
محسن شه نما