1. الیاس خمسه
    Follow
مسخره است.. جکسن پولاک شعرهاى مرا..سى سال قبل از بدنیا آمدنم نقاشى کرده است.. صا... ادامه
چند سالیست که تهران را بو میکنم.. ظهیرالسلام بوى کاغذ میدهد.. درختانى که بهترین ... ادامه
آسوده بخواب اى چشم.. آرام بگیر اى گوش.. ساکت بنشین ساکت.. اى زبان بازیگوش.. این ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سایه سمیر
محمد دادستان
حورا حق شنو