1. الیاس خمسه
    Follow
6 0 4,402
محفل شعر و داستان
مسخره است.. جکسن پولاک شعرهاى مرا..سى سال قبل از بدنیا آمدنم نقاشى کرده است.. صا... ادامه
6 0 14,215
محفل شعر و داستان
چند سالیست که تهران را بو میکنم.. ظهیرالسلام بوى کاغذ میدهد.. درختانى که بهترین ... ادامه
4 0 1,711
محفل شعر و داستان
آسوده بخواب اى چشم.. آرام بگیر اى گوش.. ساکت بنشین ساکت.. اى زبان بازیگوش.. این ... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

عارف عابدی
رها پرهام
احسان رستمیان