1. سمیه نوحی اقدمی
    Follow
14 1 4,761
محفل خوشنویسی
وان یکاد...اثر ارسالی نمایشگاه وان یکاد تبریز
11 1 3,801
محفل خوشنویسی
بخودم آمدم انگار تویی در من بود ....
10 0 3,908
محفل خوشنویسی
بگذرد ایام هجران نیز هم...حافظ
12 0 2,926
محفل خوشنویسی
هر کس که دید روی تو بوسید چشم من ....حافظ
11 1 2,553
محفل خوشنویسی
لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است...حافظ
15 0 2,309
محفل خوشنویسی
تحریری از گلستان سعدی...
18 1 2,094
محفل خوشنویسی
مهر برلب زده ام خون میخورم و خاموشم..حافظ
16 0 3,129
محفل خوشنویسی
غزلی از حافظ...خم زلف تو دام کفر و دین است..
13 0 2,470
محفل خوشنویسی
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد ...حزین لاهیجی
16 0 3,948
محفل خوشنویسی
تو همچو باد بهاری گره گشا میباش...حافظ
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

میثم داوودی
حسین نجفی
لیلا ارشادی