1. فاضل شریعتزاده
    Follow
  2. دو مرحله سخنران مجمع شعر نو در تهران برگذار کننده سمینار شعر نو در کرمان و رفسنجان دریافت عنوان جوانترین شاعر شعر مربوط به زن در سال 8

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محسن رمضانی
علیرضا یزدانی
صلاح خسروی (دیاکو)