1. منصور رضائی زاده
    Follow
  2. حضور در جشنواره های داخلی و خارجی اعم از خیام و شید و ... و پذیرش چند اثر در جشنواره بین المللی خیام. برپایی چند نمایشگاه مشترک.

هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده کودکان و فقر
6 0 789
200,000 تومانخرید اثر
کودکان و فقر
هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده ماکرو قاصدک
12 0 2,586
500,000 تومانخرید اثر
ماکرو قاصدک
هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده
3 0 325
300,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده دم جنبانک
13 0 2,412
200,000 تومانخرید اثر
دم جنبانک
عزادارای حسینی در روز عاشورای سال ۹۶
عاشورای حسینی در بخش دمق از توابع رزن همدان
دم جنبانک. زیستگاه این پرنده در مناطق معتدل از جمله استان همدان است.
مراسم گل مالون در بخش دمق از توابع رزن همدان که در روز عاشورا برگزار میشود.
هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده
8 0 1,967
100,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده
9 0 1,975
100,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده
8 0 2,029
100,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده
5 0 2,007
100,000 تومانخرید اثر
بدون عنوان
هنر عکاسی محفل عکاسی منصور رضائی زاده چکاوک کاکلی
6 0 2,014
100,000 تومانخرید اثر
چکاوک کاکلی
هنر عکاسی آسمان منصور رضائی زاده کوه قلی آباد
29 0 4,919
کوه قلی آباد
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

moghanizadehali
حامد عقیلی
میثاق تیموری