1. منصور رضائی زاده
    Follow
  2. حضور در جشنواره های داخلی و خارجی اعم از خیام و شید و ... و پذیرش چند اثر در جشنواره بین المللی خیام. برپایی چند نمایشگاه مشترک.

6 0 1,852
محفل عکاسی
عزادارای حسینی در روز عاشورای سال ۹۶
3 0 2,039
محفل عکاسی
عاشورای حسینی در بخش دمق از توابع رزن همدان
7 0 1,602
محفل عکاسی
دم جنبانک. زیستگاه این پرنده در مناطق معتدل از جمله استان همدان است.
5 0 1,984
محفل عکاسی
مراسم گل مالون در بخش دمق از توابع رزن همدان که در روز عاشورا برگزار میشود.
29 0 9,308
آسمان
کوه قلی آباد
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

بابک جاودانه
لیدا اسدی
محمد دادستان