1. محمد عباسی
    Follow
  2. از سال ۷۵ وارد انجمن خوشنویسان شدم . سال قبولی در مرحله ممتاز ۷۹ شروع مجدد خط در ۹۲ و قبولی در مرحله فوق ممتاز در ۹۳ شرکت در نمایشگاه های متعدد

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمدتقی جباری
امین البرزی
Mina hashemi