1. محمود نادری
    Follow
  2. مدرس انجمن خوشنويسان تأليف كتاب گزيده آثار خوشنويسي تأليف مجموعه آموزشي خط تحريري چاپ گزیده آثار خوشنویسی(قلمرو) اجراي برنامه آموزشي در صدا وسيما مدير آموزشگاه هنرهاي تجسمي برگزاري نمايشگاه متعدد خوشنويسي شركت در نمايشگاههاي متعدد جمعي خوشنويسي و جشنواره ها

3 0 367
محفل خوشنویسی
ابعاد 30 در 40، مرکب
13 0 2,984
محفل خوشنویسی
هرگز نبست در دل من کینه کسی آیینه هرچه دید فراموش میکند #کاغذ دست ساز، ابعاد35 در50
6 0 1,147
محفل خوشنویسی
قطعه، کاغذ دست ساز آهار مهره ابعاد 30 در 40
13 0 5,442
محفل خوشنویسی
چلیپا کاغذ دست ساز آهار مهره ابعاد 35 در 50
16 0 10,013
محفل خوشنویسی
سیاه مشق، کاغذ آهار مهره، چشم شب زنده دار بسیار است دل شب زنده دار میخواهم
67 0 18,960
اشعار حافظ
قطعه چلیپا همراه با تذهیب، روی کاغذ دست ساز #فروخته_شد
13 0 5,668
محفل خوشنویسی
قطعه، کاغذ دست ساز آهار مهره
11 0 3,966
محفل خوشنویسی
سوره حمد،ابعاد 100 در 70 اکرلیک روی بوم
13 0 5,163
محفل خوشنویسی
یاد یار مهربان آید همی اکرلیک ابعاد 100 در 70
14 0 3,440
محفل خوشنویسی
سوره حمد فروخته شد
11 0 11,439
سیاه مشق
سیاه مشق ،نقاشی خط تکرارحروف
33 0 17,300
سیاه مشق
دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید دل به دریا زد همین جاست
11 0 2,867
محفل خوشنویسی
چلیپا شعر مولوی
8 0 2,228
محفل خوشنویسی
نقاشی خط تکنیک اکرولیک روی چوب
8 0 2,386
محفل خوشنویسی
قطعه نستعلیق روی کاغذ دست ساز آهار مهره
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمد جواد منجری
فریدون علیار
مریم وحدت پناه