1. حسن رضا قلاعی
  Follow
 2. آغازبکار هنرخوشنویسی از سن موزش در دوران راهنمایی و دبیرستان بصورت حرفه ای / آموزش نزد استاد علی اکبر پگاه قزوینی در سالهای 1374 تا 1377 / شرکت درامتحانات خوشنویسی کتابت عالی و قبولی در آن (بصورت جهشی )درسال 78/ شرکت در امتحانات نستعلیق ممتاز در سال 1383 -4/** برگزاری نخستین نمایشگاه خوشنویسی در شهرستان الوند 1378/ برگزاری دومین نمایشگاه خوشنویسی انفرادی سال مولانا در 1386شهرستان البرز الوند/ شرکت در نخستین جشنواره سراسری طرق جاوید امام خمینی 1376 دانشگاه تهران/ شرکت درنخستین نمایشگاه بین المللی رضوی یزد 1383 / و ده ها نمایشگاههای دیگر

هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسن رضا قلاعی  اثر خوشنویسی کتابت نستعلیق سطری داستان بهرام با کنیزک ( شاهنامه فردوسی) خوشنویسی:  آریا ( حسن رضا) قلاعی
5 2 1,839
3,000,000 تومانخرید اثر
اثر خوشنویسی کتابت نستعلیق سطری داستان بهرام با کنیزک ( شاهنامه فردوسی) خوشنویس... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسن رضا قلاعی  اثرسیاه مشق: راهیست راه عشق/ شعر حافظ سشیرازی/ خط: آرای ( حسن رضا ) قلاعی*** اندازه 35-25
4 0 3,859
1,300,000 تومانخرید اثر
اثرسیاه مشق: راهیست راه عشق/ شعر حافظ سشیرازی/ خط: آرای ( حسن رضا ) قلاعی*** ا... ادامه
اثر:می خور /خط شکسته/ شعر حافظ شیرازی /خوشنویسی:آریا (حسن رضا) قلاعی
اثر:میوه باغ ( عمرگرانمایه) - خوشنویسی:آریا ( حسن رضا) قلاعی / نستعلیق سطری و س... ادامه
اثر:جان جان جاهنا / شعر :مولوی / خط: حسن رضا قلاعی / سال 1385
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسن رضا قلاعی  اثر: روزجهانی مولانا ،خجسته و شادیاش باد/ سیاه مشق 40-30 حسن رضا قلاعی
8 0 6,527
2,500,000 تومانخرید اثر
اثر: روزجهانی مولانا ،خجسته و شادیاش باد/ سیاه مشق 40-30 حسن رضا قلاعی
اثر: علی مدد/ مرکب سفید 35-25 / حسن رضا قلاعی
هنر خوشنویسی اشعار مولانا حسن رضا قلاعی  اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
10 0 29,542
500,000 تومانخرید اثر
اثرسیاه مشق نستعلیق 40-30/ شعر مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسن رضا قلاعی  اثرنستعلیق : جان و خرد/ شعر فردوسی/ خط: حسن رضا قلاعی
8 0 5,888
2,000,000 تومانخرید اثر
اثرنستعلیق : جان و خرد/ شعر فردوسی/ خط: حسن رضا قلاعی
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسن رضا قلاعی  اثرسیاه مشق نستعلیق شب یلدا / خوشنویسی:حسن رضا قلاعی
4 0 3,423
2,000,000 تومانخرید اثر
اثرسیاه مشق نستعلیق شب یلدا / خوشنویسی:حسن رضا قلاعی
اثر:راه درجهان یکی است و آن راه راستی است . کوروش بزرگ / سیاه مشق نستعلیق/
خوشنویسی:حسن رضا قلاعی/دردیاری که درآن نیس کسی یارکسی/ یارب ای کاش نیفتدبکسی کار... ادامه
هنر خوشنویسی محفل خوشنویسی حسن رضا قلاعی  متنیازجناب کوروش بزرگ:فرزندان من ؛دوستان من! هیچ قومی رامجبورنکن که ازکیش توپیروی کند.روزکوروش خجسته وشادباش باد/خط نستعلیق:حسن رضا قلاعی
3 0 4,609
1,500,000 تومانخرید اثر
متنیازجناب کوروش بزرگ:فرزندان من ؛دوستان من! هیچ قومی رامجبورنکن که ازکیش توپیرو... ادامه
سیاه مشق نستعلیق : دل به دریا زده ام طوفانیست . . . . / اندازه اثر 70-50
اثر:امد بهار/ تکنیک سیاه مشق نستعلیق / شعر :استاد مولانا/ خط: حسن رضا قلاعی /... ادامه
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

پدیده دهداری
حسن شهبازی
احمدرضا بامسی