1. تبریزی
    Follow
  2. تمام رنگها را دوست دارم بجز رنگ خون

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Aydin Barzegar
Mohammad AD
احمد آلبورشم