1. دنیای هنر
    Follow
  2. دنياي هنر ارائه دهنده رنگ كار معرق و سفارش اجراي معرق ومنبت

هنر سایر محفل سایر هنر ها دنیای هنر اثر معرق ومنبت 
طرح بسم الله 
ابعاد ٣٩/٢٩
1000000
4 0 13,260
1,000,000 تومانخرید اثر
اثر معرق ومنبت طرح بسم الله ابعاد ٣٩/٢٩ 1000000
هنر سایر محفل سایر هنر ها دنیای هنر اثر معرق ومنبت تمام چوب آیه وان یکاد
به مبلغ ٧/٠٠٠/٠٠٠ تومان
ابعاد ٦٠/٨٠
7 0 8,628
7,000,000 تومانخرید اثر
اثر معرق ومنبت تمام چوب آیه وان یکاد به مبلغ ٧/٠٠٠/٠٠٠ تومان ابعاد ٦٠/٨٠
هنر سایر محفل سایر هنر ها دنیای هنر آیه ٣٥ سوره نور
اجرا معرق و منبت زمینه تمام چوب
ابعاد ٧٠/٩٠
5 0 8,712
8,000,000 تومانخرید اثر
آیه ٣٥ سوره نور اجرا معرق و منبت زمینه تمام چوب ابعاد ٧٠/٩٠
هنر سایر محفل سایر هنر ها دنیای هنر اثر وان یکاد
اجرا معرق و منبت
زمینه ابروباد
ابعاد ٣٠/٥٠
3 0 8,522
2,500,000 تومانخرید اثر
اثر وان یکاد اجرا معرق و منبت زمینه ابروباد ابعاد ٣٠/٥٠
هنر سایر محفل سایر هنر ها دنیای هنر خط استاد جلیل رسولی
اجرا معرق و منبت خط
تمام چوب
4 3 6,947
2,500,000 تومانخرید اثر
خط استاد جلیل رسولی اجرا معرق و منبت خط تمام چوب
هنر سایر محفل سایر هنر ها دنیای هنر طرح کوچ پرستوها معرق و منبت سه پلان کارشده
تمام چوب رنگ طبیعی چوب
5 0 7,221
4,700,000 تومانخرید اثر
طرح کوچ پرستوها معرق و منبت سه پلان کارشده تمام چوب رنگ طبیعی چوب
هنر سایر محفل سایر هنر ها دنیای هنر کار سه تیکه معرق و منبت
طرح لاله
4 0 6,969
1,500,000 تومانخرید اثر
کار سه تیکه معرق و منبت طرح لاله
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

Tarlan bahri
لطفی
مریم حیدری