1. فرشته محمدشاهی
    Follow
  2. تندیسگر و شاعر نام کتاب تندیس های فلزی: "کمک کن تو را دوباره به دنیا بیاورم" نام کتاب شعر: "پست خواب ،پست بیداری"

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ابراهیم یزدانی
هادی عزیزکلانتری
behzadeslami_art#