1. مس@فر
    Follow
  2. عاشق شعرم

7 0 39,309
شعر دلتنگی
دلتنگی دردکمی نیست
3 0 3,664
محفل شعر و داستان
حالم این روزها دست خودم نیست گاهخی هوایت میکند گاهی صدایت،گاهی... این روزها ... ادامه
3 0 18,571
شعر دلتنگی
امشب چه تلخ است حالم گرفته دوباره بهانه تورا شب چه بی رحمانه می کشد لحظه های ... ادامه
8 0 36,597
شعر دلتنگی
بدون عنوان
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

علی حیدری کرمانشاهی
داود صفدریان
فاطمه مقیم هنجنی