1. مجنون ملایری
    Follow
  2. شاعر شعرهای عاشقانه،کتاب شعر:عشق یکطرفه

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

محمّد محمّدی ازندریانی
میثم
امید نورانی فانی