1. مهران رحمانی
    Follow
  2. 22ساله.از شهرستان تاکستان. 🎨Painting7face🎨

11 1 7,406
محفل نقاشی و گرافیک
سیاه قلم.سبک فوتورئال .50 درصد انجام شده.
20 0 31,715
نقاشی سه بعدی
تکنیک مدادرنگی از شیشه سه بعدی
20 0 30,858
نقاشی سه بعدی
طرح سیاه قلم سه بعدی ابعاد 40 در30
30 4 32,452
نقاشی سه بعدی
شیشه سه بعدی با تکنیک مدادرنگی در ابعاد50 در40
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سحر اسمعیل طهرانی
نادیا خیاطزاده
الهام ضرغامی