1. مهران رحمانی
    Follow
  2. 22ساله.از شهرستان تاکستان. 🎨Painting7face🎨

سیاه قلم.سبک فوتورئال .50 درصد انجام شده.
تکنیک مدادرنگی از شیشه سه بعدی
طرح سیاه قلم سه بعدی ابعاد 40 در30
شیشه سه بعدی با تکنیک مدادرنگی در ابعاد50 در40
Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

ف - ه
هانیه ملکی
نیلوفر