1. مجید رستگار
    Follow
  2. مجید رستگار متولد 1354 تهران لیسانس هنرهای تجسمی – دبیر آموزش و پرورش – مدرس دانشگاه شهید رجایی هنر آموخته محضر استادان غازی – معینخواه – ملک زاده سال اخذ مدرک ممتاز 1377 سال اخذ مدرک فوق ممتاز 138 مدرک استادی از انجمن خوشنویسان ایران سال 13 انجمن خوشنویسان ایران از سال 1380 عضو شورای انجمن خوشنویسان 4 دوره مسئول واحد فرهنگی هنری انجمن خوشنویسان شیراز مدیر هنری فصلنامه کلک دیرین موسس نگارخانه ایران 1389 نفر دوم مسابقات هنری مراکز تربیت معلم کشور 1375 نفر اول مسابقات آموزش عالی فرهنگیان کشور در سال 1380 نفر دوم دانشجویی جشنواره کشوری طریق جاوید 1382 نفر دوم جشنواره کشوری رضوی نقاشیخط شیراز 1386 نفر سوم جشنواره کشوری مشق عشق قزوین 1387 نفر برگزیده جشنواره کشوری سیره علوی و نبوی قزوین 1387 نفر برگزیده جشنواره کشوری طلیعه ظهور قم 1387 نفر اول جشنواره کشوری رضوی رشته تندیس ایلام 1390 نفر سوم جشنواره کشوری قربان تا غدیر بیرجند 1390 نفر سوم جشنواره کشوری خطبه غدیر قزوین 1390 نفر پنجم جشنواره کشوری خلیج فارس بندرعباس 1391 برگزیده دومین دوسالانه خوشنویسی 1391 دریافت تقدیر از اولین دوسالانه خوشنویسی 1389 دریافت تقدیر از جشنواره کشوری فجر در بخش بیداری اسلامی 1390 نفر اول مسابقات فرهنگیان فارس 81 – 79 نفر اول اولین جشنواره خوشنویسی استان فارس 1378 نفر برگزیده ی دومین جشنواره خوشنویسی استان فارس 1380 نفر دوم سومین جشنواره خوشنویسی استان فارس (رسول اعظم) 1387 نفر اول جشنواره استانی اقلید 1388 نفر اول جشنواره استانی ارسنجان 1388 نفر اول جشنواره استانی لار 1390 نفر دوم جشنواره کشوری پرتو حسن حوزه هنری 1388 نفر اول مسابقه امیر مجلس عشق (شاهچراغ) 1388 نفر اول مسابقات حوزه استانی هوزه هنری نفر اول جشنواره عروه الوثقی – آل یاسین نفر اول جشنواره قرآنی رمضان سازمان تبلیغات 1382 نفر اول مسابقات استانی پرسش مهر 1387 نفر دوم جشنواره استانی تمحیص رشته نستعلیق 1390 نفر دوم جشنواره استانی تمحیص رشته نقاشیخط 1390 داور جشنواره خوشنویسی و تذهیب استان خوزستان 1386 داور مسابقه خوشنویسی رضوی سازمان ملی جوانان 1386 شیراز داور مسابقات خوشنویسی حج و اوقاف 1387 داور مسابقات خوسنویسی استانی کازرون 1385 داور مسابقات خوشنویسی استان فارس شهرستان مهر 1389 داور جشنواره منطقه ای شاهچراغ سال 1393 برگزیده جشنواره ملی شاهچراغ رشته نستعلیق1394 برگزیده جشنواره ملی شاهچراغ رشته المان شهری 1394

Loading

دعوت می کنیم از صفحه دیگر هنرمندان هم دیدن کنید

سید مهدى علوى
منوچهر زارعی علویق
یوسف سعیدی هنر